Καλωσορίσατε

Προσφέρω επαγγελματικές και επίσημες μεταφράσεις από την ελληνική στην σλοβακική γλώσσα και αντίθετα στους τομείς των νομικών, οικονομικών και τεχνικών επιστημών, όπως και μεταφράσεις προσωπικών εγγράφων. Ως επίσημος διερμηνέας – μεταφραστής, πιστοποιημένος και καταχωρημένος στο Μητρώο διερμηνέων – μεταφραστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας δραστηριοποιούμαι από το 1995. Τις υπηρεσίες μου προσφέρω απευθείας στους τελικούς πελάτες, ενώ συνεργάζομαι και με γραφεία μεταφράσεων. Μεταφράζω και διερμηνεύω για τα κρατικά όργανα, νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Δραστηριοποιούμαι στον κλάδο της μετάφρασης πέραν από 20 χρόνια.