Μαθήματα σλοβακικής γλώσσας

Ιδιαίτερα μαθήματα σλοβακικής γλώσσας – ατομικά στη Μπρατισλάβα ή μέσω του ιντερνετ (π.χ. Skype).