Διερμηνεία

  • Υπηρεσίες ταυτόχρονης, διαδοχικής, διμερής διερμηνείας ή διερμηνείας διαπραγματεύσεων/συναντήσεων, νομικής διερμηνείας ή διερμηνείας δικαστηρίων.
  • Υπηρεσίες διερμηνείας σε εμπορικές ή αστικές υποθέσεις (γάμος, βάπτιση, αναγνώριση πατρότητας κλπ.)