Tlmočenie

Poskytujem služby konzekutívneho a simultánneho tlmočenia pre obchodné rokovania, pojednávania, rodinné záležitosti (svadba).

Tlmočím konzekutívne (pri bilaterálnych politických či obchodných rokovaniach), simultánne (súbežne pri konferenciách, prednáškach, prezentáciách) a sprievodne (pri sprevádzaní na služobných cestách).