Μεταφράσεις

  • Επίσημες μεταφράσεις εγγράφων από τη σλοβακική στην ελληνική γλώσσα και αντίθετα εντός 24 ωρών χωρίς επιπλέον κοστολόγηση (π.χ. Πιστοποιητικά γέννησης, Πιστοποιητικά γάμου, Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, Πιστοποιητικά θανάτου, Υπεύθυνες δηλώσεις, Άδεις κυκλοφορίες για καταχώρηση οχημάτων στην Ελλάδα ή Σλοβακία κλπ.)
  • Συμφωνίες, συμβάσεις εργασίες, νομικά κείμενα, τεχνικά κείμενα, οικονομικά κείμενα.
  • Συμβουλές κατά την διευθέτηση τέλεσης γάμου στην Ελλάδα ή Σλοβακία