Preklady

  • súdne preklady zo slovenčiny do gréčtiny a opačne už do 24 hodín a bez expresného príplatku (overené, úradné – napr. vysvedčenia, rodné listy, sobášne listy, odhlásenia automobilov atď.)
  • zmluvy, obchodná korešpondencia, právne texty, technické preklady
  • poradenstvo pri vybavovaní sobášov v Grécku a na Cypre