Apostila

Apostila je pečiatka – doložka, ktorá sa obvykle umiestňuje na zadnú stranu originálu dokumentu. Ide o vyššiu formu overenia úradu, ktorý dokument vydal, potvrdením jeho oprávnenia. Až po tomto overení môže byť dokument uznaný v zahraničí.

Ponúkam apostilovanie dokumentov na použitie v zahraničí alebo na Slovensku. Napríklad pasy, občianske preukazy, technické preukazy, vodičské preukazy, rodné listy, diplomy a iné doklady o vzdelaní, výpisy z registra trestov, notárske podpisy, výpisy z listu vlastníctva, potvrdenia o osobnom stave, osvedčenia o štátnom občianstve, potvrdenia o daňovej rezidencii a ďalšie dokumenty a licencie.

Cena: 75 EUR za dokument