Sprievodcovské služby

  • prehliadky Bratislavy pre turistov v gréckom jazyku (3-hodinové, poldňové)
  • sprievodcovské služby v rámci Slovenska v gréckom jazyku (výlety a exkurzie)